SLUŽBY POSKYTOVANÉ NOTÁŘEM


Ověřování podpisů a listin

     Notář ověřuje na listinách podpisy osob, jež se na listinu před ním podepíší, či se již podepsaly a před notářem uznají svůj podpis za vlastní. Notář ověřuje též shodu kopie listiny s jejím originálem.