SLUŽBY POSKYTOVANÉ NOTÁŘEM


Notář jako soudní komisař

     Soud pověřuje jím určeného notáře, aby jako soudní komisař za odměnu provedl úkony v řízení o pozůstalosti. Notář na základě pověření vyřídí většinu úkonů spojených s pozůstalostním řízením, včetně vydání konečného usnesení. V rámci dědického řízení lze před notářem uzavřít dohodu o vypořádání dědictví, ve které si mohou dědicové účelně uspořádat svoje vzájemné majetkové vztahy na mnoho let. V dědické dohodě si mohou upravit podmínky vzájemného vypořádání, včetně zřízení věcného břemene nebo zajištění vzájemných pohledávek zástavním právem.