SLUŽBY POSKYTOVANÉ NOTÁŘEM


Rozhodnutí obchodních korporací a jiných právnických osob a přímý zápis do veřejného rejstříku

     Zakládání obchodních korporací, osvědčování rozhodnutí orgánů právnických osob, zejména rozhodnutí o změně zakladatelských dokumentů, o změně firmy, sídla, o jmenování či odvolání členů orgánů, o snížení či zvýšení základního kapitálu, o přeměně obchodních korporací, osvědčování průběhu schůzí shromáždění společenství vlastníků jednotek, dohody společníků či akcionářů a další notářské zápisy, jejichž potřebu předepisuje zejména zákon o obchodních korporacích.

     Kromě notářských zápisů může notář připravit i související listiny, zejména různá prohlášení, souhlasy a rozhodnutí orgánů, smlouvy o převodu obchodních podílů atd.

     Jestliže oprávněná osoba notáře požádá, může notář na základě podkladového notářského zápisu přímo zapsat změny skutečností do veřejného rejstříku, resp. provést prvozápis právnické osoby.